Pořiďte si stylové vybavení interiéru


Na staré zárubnÄ› ve své původní podobÄ› zapomeňte. SouÄasným hitem jsou důmyslnÄ› propracovaná bezobložková stavební pouzdra. DopÅ™ejte si kolem sebe funkÄní prostor bez ruÅ¡ivých elementů. KráÄejte do online produktového katalogu, nebo si konkrétní produkty od specializovaného dodavatele znaÄkových stavebních pouzder JAP vyberte v pÅ™edvádÄ›cích prostorách v Mladé Boleslavi. Interiérové dveÅ™e můžete perfektnÄ› skrýt do linií, jaké reprezentují pouzdra ABSOLUTE LINE a EVO LINE. Jejich perspektivu ideální rozložitelnosti v místnosti si jednoznaÄnÄ› zamilujete.

VsaÄte interiérové dveÅ™e do prostoru neviditelného stavebního pouzdra

Tradice jsou tradice. OvÅ¡em v případÄ› starých zárubní je jistÄ› rádi opustíte a sáhnete po nÄ›Äem modernÄ›jším. Atraktivní bezobložková stavební pouzdra maximálnÄ› Å¡etří místo v prostoru bytového i nebytového objektu. Prostor stavebního pouzdra je ukryt do sádrokartonové, nebo zdÄ›né zdi, a to tak, že je zcela a prakticky neviditelný. Ostrov pro různorodé dekory interiérových dveří si můžete vytvoÅ™it výbÄ›rem z produktového katalogu, který obsahuje rovněž vyloženÄ› příznivou cenovou nabídku.

/ od

Autor příspěvku: